Her vil vårt intranett komme – til bruk for kunder og samarbeidsparnere. Vær tålmodig, vi ruger i vei!