Vi ser mot nye høyder

Det lønner seg å lytte. En undersøkelse blant nær 150 kunder har gitt oss masse innspill på hvordan vi kan bli bedre. Vi har lest, lyttet og lært. Nå er vi på offensiven igjen, klar til å bli en suveren samarbeidspartner for norske kyllingprodusenter.

Konkret: Vi skal bli flinkere til å informere om leveringstidspunkt, leveringsantall, og leveringskvalitet. Vi skal bli enda mer tilgjengelige. Og vi skal bli suverene på service. Kort sagt: Vi skal styrke posisjonen vår som leverandør av verdens beste kyllinger til verdens beste slaktekyllingprodusenter!

  tilbake