Vi klekker stjerner!

Hå Rugeri ble etablert i 1995. I dag, 25 år senere, klekker vi hver tredje norske kylling. Målet vårt er enkelt og greit: Vi skal levere verdens beste kyllinger til verdens beste slaktekyllingprodusenter!

Det har vært travle år med jevn vekst. Første driftsår ble det produsert rundt to millioner kyllinger. I 2020 skal vi levere nærmere 24 millioner daggamle slaktekyllinger. Og vi har planer om å vokse videre.

Suksess handler om samarbeid, og vi er så heldige å ha en rekke dyktige samarbeidspartnere. Eggene blir levert oss av 19 forskjellige rugeeggprodusenter, lokalisert fra Finnøy i nord til Varhaug i sør. I tillegg har vi knyttet til oss seks oppalere.

De daggamle kyllingene fra oss blir levert til 120 kunder i Rogaland og Agder. Vi leverer både til Den Stolte Hane og Nortura sine slaktekyllingprodusenter.

Et kompetent nettverk, sammen med nysgjerrighet og pågangsmot, gjør at vi stadig ligger i forkant. Stikkord er høy produktivitet, lav dødelighet, god dyrehelse, og sikker leveringsevne.

En oversikt over de gode samarbeidspartnerne våre finner du her. 

Fakta om Hå Rugeri AS

  • Norges nest største kyllingrugeri
  • 15 medarbeidere
  • Omsetning i 2019: 171 millioner NOK
  • Eid av Nortura (51 %), Arild Pollestad/Aripo Invest AS (39 %) og Jone Pollestad Invest AS (10 %)