Vi klekker stjerner!

Hå Rugeri ble etablert i 1995. I dag, to tiår etter, klekker vi hver tredje norske kylling. Målet vårt er enkelt og greit: Vi skal levere verdens beste kyllinger til verdens beste slaktekyllingprodusenter!

Det har vært travle år med jevn vekst. Første driftsår ble det produsert rundt to millioner kyllinger. I toppåret 2013 leverte vi 24 millioner daggamle slaktekyllinger til dyktige kunder i Norge. Og vi har planer om å vokse videre.

Suksess handler om samarbeid, og vi er så heldige å ha en rekke dyktige samarbeidspartnere. Eggene blir levert oss av 19 forskjellige rugeeggprodusenter, lokalisert fra Finnøy i nord til Varhaug i sør. I tillegg har vi knyttet til oss sju oppalere. Vi har hele tiden hatt et godt samarbeid med tidligere Prior, nå Nortura. I 2007 kom Nortura inn på eiersiden, for både å styrke og formalisere det gode samarbeidet.

Et kompetent nettverk, sammen med nysgjerrighet og pågangsmot, gjør at vi stadig ligger i forkant som klekkeri. Stikkord er lav dødelighet, god dyrehelse, høy kjøttkvalitet og sikker leveringsevne.

En oversikt over de gode samarbeidspartnerne våre finner du her. 

Fakta om Hå Rugeri AS

  • Norges nest største kyllingrugeri
  • 15 medarbeidere
  • Omsetning i 2016: 163 millioner NOK
  • Eid av Nortura (51 %), Arild Pollestad/Aripo Invest AS (39 %) og Jone Pollestad (10 %)